اطلاعات در باره لیزر انواع لیزرها از لحاظ توان خروجی
انواع لیزرها از لحاظ سیستم پمپاژ
پمپاژ فرایندی است که طی آن اتم های محیط فعال برانگیخته می­شوند و به تراز بالا می­روند. در لیزر­­های مختلف بسته به نوع محیط فعال و ساختار لیزر نحوه پمپاژ می­تواند متفاوت باشد. یک پمپاژ رایج در لیزرهای گازی پمپاژ به وسیله­ی تخلیه الکتریکی است که در آن با استفاده از الکترودهایی که داخل کاواک تعبیه شده­اند یک جریان الکترونی از محیط عبور می­دهند. الکترونها در مسیر حرکت خود اتم های ماده را برانگیخته کرده و به این ترتیب ماده پمپ می­شود. به طبع برای تامین پتانسیل کافی جهت انجام عمل تخلیه الکتریکی یک منبع ولتاژ بالا (High Voltage) نیاز است.
   روش رایج دیگر جهت پمپاژ محیط، پمپاژ اپتیکی است که در آن به وسیله نور اتم های ماده برانگیخته می­شوند. این روش پمپاژ اغلب برای لیزرهای حالت جامد بکار می­رود. منبع نوری مورد استفاده در گذشته فلش لامپ و یا لامپ های گازی مانند لامپ زنون بوده است اما در سال های اخیر از دایود لیزرها نیز جهت پمپاژ محیط فعال لیزرها استفاده می­شود که مزایای زیادی مانند کاهش اثرات حرارتی و همچنین افزایش بازده دستگاه دارد.
   در دسته دیگری از لیزرها، پمپاژ توسط واکنش شیمیایی صورت می­گیرد که طی آن یک ترکیب شیمیایی برانگیخته به کاواک وارد می­شود و طی یک واکنش شیمیایی انرژی خود را تبدیل به انرژی نورانی کرده و سپس از کاواک خارج می­شود و مجددا در خارج کاواک به یک ترکیب شیمیایی برانگیخته تبدیل می­شود و این فرایند به صورت سیکلی ادامه دارد.

   خواص یک بازیکه لیزری
پارامترهای متنوعی یک باریکه­ی لیزری را از دیگر نورهای اطراف ما متمایز می­کند. البته وجود یا عدم وجود یکی از این پارامترها به معنای اینکه الزاما یک باریکه­ی نور یک پرتوی لیزر است نمی­باشد بلکه دسته­ای از این پارامترها در کنار هم موید لیزر بودن یک پرتو هستند. اولین و ملموس­ترین آنها موازی بودن پرتو است. البته در برخی از لیزرها مانند دسته­ای از لیزرهای نیمرسانا خروجی موازی نیست. این ویژگی لیزر کمک می­کند تا باریکه در فضا پخش نشود و در فواصل دور از چشمه همچنان دارای شدت بالا باشد.
   دیگر پارامتر مهم لیزر تک طول­موج بودن آن است. یعنی تنها در یک فرکانس تابش می­کند یا به عبارت دیگر تمامی فوتون­های آن دارای یک انرژی هستند. این ویژگی در کاربردهای مربوط به اسپکتروسکوپی تحول قابل توجهی ایجاد کرده است. این ویژگی نیز یک ویژگی مطلق نیست و لیزرهایی هستند که در پهنای طیفی وسیعی می­توانند کار کنند.
   یک ویژگی دیگر همدوسی باریکه لیزر است که در بسیاری از کاربردها بسیار حائز اهمیت است و ارتباط تنگاتنگی با پهنای فرکانسی پرتو دارد. به بیان ساده همدوسی را می­توان ارتباط فازی فوتون­های یک باریکه­ی لیزر با یکدیگر دانست. کاهش این ارتباط منجر کاهش کارایی پرتوی لیزر برای بسیاری از کاربردها می­گردد. توصیف این ویژگی مانند این می­ماند که ما صدها قطار از گلوله­ی کوچک داشته باشیم که در طی یک بازه­ی زمانی به یک مانع برخورد کنند. اگر این قطارها با یکدیگر همفاز باشند، یعنی گلوله­های تمامی قطارها هم­زمان به مانع برخورد کنند، قدرت بیشتری نسبت به حالتی دارد که قطارها بدون ارتباط به هم و با بی­نظمی به مانع بخورند. باریکه لیزر با دور شدن از چشمه دچار کاهش همدوسی می­گردد و بر اساس قرارداد مقدار همدوسی مقداری میان صفر با یک تعریف می­شود و همدوسی کامل معادل یک و حالت غیر همدوس معادل صفر است. همدوسی در اثر پهنای فرکانسی با دور شدن از چشمه کاهش می­یابد. هنگامی که پهنای فرکانسی داریم یعنی یک بازه­ی کوچک طول موجی وجود دارد. حالت غیر همدوس را زمانی تعریف می­کنند که دو حد فرکانس بالا و پایین باریکه به اندازه یک طول موج اختلاف فاز پیدا کند.
   قطبش دیگر ویژگی بسیاری از لیزرهاست اما یک ویژگی کلی نیست و بسیاری از لیزرها دارای نور قطبیده نیستند. قطبش نور یعنی جهت میدان الکتریکی فوتون­های آن و یک باریکه را قطبیده گویند هرگاه تمامی فوتون­های دارای قطبش یکسان و هم­جهت باشند و غیرقطبیده است هرگاه دارای فوتون­هایی با قطبش­های کاتوره­ای باشد. در لیزرها با قرار دادن ادواتی مانند پنجره­ی بروستری درون کاواک می­توان نور قطبیده گرفت.

تمامی موارد بالا حالت خاصی از یک ویژگی کلی به نام ارتباط و شباهت فوتون­های باریکه با یکدیگر است که در مبانی فیزیکی عملکرد لیزر وجود دارد یعنی گسیل القایی. بنابراین می­توان گفت که لیزر باریکه­ای است که فوتون­های آن با یکدیگر مرتبط باشد و این ارتباط می­تواند کامل و یا نسبی باشد که در لیزرهای مختلف متفاوت است.
دیگر ویژگی باریکه­ی لیزر همانگونه که پیشتر مطرح شد پیوسته و یا پالسی بودن آن است. در لیزرهای پیوسته توان با زمان تغییر ­نمی­کند و ثابت است. اما در لیزرهای پالسی توان در طی زمان متغیر است. یک پالس لیزری یعنی یک آشفتگی الکترومغناطیسی که در فضا منتشر می­شود. این پالس دارای یک طول است که پارامتری بسیار حیاتی در لیزرهای پالسی به شمار می­آید. این طول با توجه به سرعت نور قابل تبدیل به زمان است که طول زمانی پالس را می­دهد و معمولا از مرتبه میکروثانیه، نانوثانیه، پیکوثانیه و فمتوثانیه است و پژوهشهای زیادی در جهت ساخت لیزرهای با پالس کوتاه تر و از مرتبه­ی آتوثانیه انجام می­گیرد. دیگر پارامتر مهم انرژی پالس است که از تقسیم آن بر طول زمانی پالس توان بیشنه­ی (peak power) به دست می­آید که کمیت مهم در کاربرد­های صنعتی می­باشد.
یک ویژگی دیگر توزیع فضایی شدت پرتو به صورت عرضی است یعنی توزیع شدت در لکه­ی لیزری که روی یک مانع می­افتد. حد ایده­آل توزیع شدت یک پرتوی لیزر توزیع به صورت گاوسی است. یعنی شدت در مرکز لکه حد­اکثر باشد و با فاصله گرفتن از مرکز به صورت تغییر کند. توزیع فضایی شدت با پارامتری به نام فاکتور M تعریف می­شود. میزان نزدیکی به حالت ایده­آل را نمایش می­دهد و برای حالت گاوسی معادل ۱ است و با فاصله گرفتن از حالت ایده­ال به صورت عددی بزرگتر از یک در ­می­آید.