مونوکسید کربن

مونوکسید کربن
مونوکسید کربن گازی است بی رنگ،بی بو،سمی و قابل اشتعال،مونوکسید کربن مایع،یک مایع کرایوجنیک است که در دمای 192- درجه سانتیگراد و فشار اتمسفر یک وجود دارد.
مونوکسید کربن در صورت وجود داشتن غلظت بیشتر از 4٪ در هوا،تنفس آن در کمتر از یک ساعت کشنده است،در حالیکه تنفس غلظت بالای این گاز باعث غش کردن و بدون نشانه می شود.

گریدهای موجود:
98/5٪ - 99٪ - 99/5٪ - 99/99٪

مخازن و نگهداری:
مونوکسید کربن در سیلندر،تیوب تریلر و مخازن بالک کرایوجنیک حمل می شود.
مواد سازگار و غیر سازگار:
فولاد و فلزهای معمولی با مونوکسید کربن خشک و بدون سولفور سازگار ولی حضور ناخالصی دی اکسید کربن و رطوبت در مونوکسید کربن خاصیت خورندگی این گازها را افزایش می دهد.
تجهیزات پلنتهای با فشار بالا،معمولا از مس ساخته می شود،چون مس در مقابل مونوکسید کربن مقاوم است.
فولادهای با عیار بالای کروم در مقابل خورندگی مونوکسید کربن با ناخالصی سولفور بسیار مقاوم است.
لاستیک بوتیل و نیز پلیمرهای کلرو-فلورو-کربنی مانند VITON به علت تورم در مونوکسید کربن نباید استفاده شوند.