آرگون

آرگون با علامت اختصاری Ar در جدول عناصر دارای شماره اتمی ۱۸ است. گاز آرگون در اتمسفر زمین تا حدود ۱% موجود است. آرگون برای به وجود آوردن نورهای زنده استفاده می‌شودهمچنین دارای مصارفی در صنایع جوشکاری، اسپکتروسکوپی و تولید تیتانیوم نیز می‌باشد. نام "آرگون" مشتق از کلمه یونانی αργον به معنی "یک غیر فعال" است ، اشاره به این واقعیت است که تقریبا هیچ عنصر دستخوش واکنش های شیمیایی نیست. الکترون های کامل هشتگانه (هشت الکترون در پوسته بیرونی اتمی) آرگون با ثبات و مقاوم در برابر اتصال با سایر عناصر می سازد.  تولید صنعتی آرگون توسط تقطیر جز به جز از هوای مایع است.  آرگون اغلب به عنوان گاز بی اثر محافظ در فرایندهای صنعتی با درجه حرارت بالا است که در آن معمولا واکنش تبدیل مواد غیر واکنش پذیر استفاده می شود ، به عنوان مثال برای جلوگیری از سوختن گرافیت ، جو آرگون در کوره های الکتریکی گرافیت استفاده می شود.  گاز آرگون نیز استفاده می کند تا در نور زیاد و فلورسنت نور و انواع دیگر لوله های تخلیه گاز.  آرگونباعث متمایز آبی سبز لیزر گاز
.
تاریخچه آرگون 
از واژه یونانی به معنی تنبل گرفته شده است. "هنری کاوندیش" در سال 1785 تصور می‌کرد که آرگون در هوا وجود دارد؛ اما سال 1894 ، "لرد ریلی" و "ویلیام رامسی" این حقیقت را کشف کردند.
پیدایش
این گاز از طرِیق تجزیه هوای مایع جدا می‌شود، چون اتمسفر ، حاوی تنها 94% آرگون است
.
ویژگیهای قابل توجه آرگون 
2,5 مرتبه حل شدنی‌تر از نیتروژن در آب است و تقریبا قابلیت حل شدن آن شبیه اکسیژن است. این عنصر شیمیایی ساکن ، در هر دو حالت گاز و مایع خود بی‌اثر است. هیچگونه ترکیب واقعی که شامل آرگون باشد، شناخته نشده است.
خواص
آرگون عنصری است غیر فلزی با نشانه اختصاری A یا Ar با عدد اتمی ۱۸ ،جرم اتمی ۳۹٫۹۸ که در گروه گازهای نجیب و در دوره سوم جدول تناوبی جای دارد.
مشخصات
گازی است بی رنگ بی بو ٬بیمزه٬تک اتمی ٬ترکیب شیمیایی آن تا کنون شناخته نشده‌است نقطه انجماد -۱۸۹٫۳ نقطه جوش ۱۸۵٫۸ ٬چگالی ویژه ۱٫۳۸(هوا=۱) در آب کمی حل می‌شود ٬اشتعال پذیر نی ست
طرز تهیه
•        تقطیر جز به جز هوای مایع
•        بازیابی تفاله‌های بخار حاصل از اکسیداسیون گاز طبیعی در کارخانه آمونیاک سازی
•        تباهی رادیواکتیو پتاسیم ۴۰
احتیاط
گازی خفه کننده‌است.
کاربرد
پرکردن حبابهای لامپها و پنجره‌های دوجداره٬ تصفیه زیرکنیوم ٬ شستن فلزهای مذاب تا گازهای حل شده را از آن جدا کند٬ در لوله‌های شمارشگر گایگر٬ لیزرها٬ کربن گیری از فولاد ضدزنگ و همچنین در نوع خاصی از جوشکاری به عنوان گاز محافظ قوس الکتریکی به کار می‌رود
.
مشخصات عمومی:
نام ، علامت اختصاری ، شماره    Argon, Ar, 18
گروه شیمیایی    گاز کامل
گروه ، تناوب ، بلوک    18 «VIIIA) ، 3 ، p
جرم حجمی ، سختی      1.784 kg/m3 (273 K), NA
رنگ    بی‌رنگ
خواص اتمی
وزن اتمی        39.948 amu
شعاع اتمی)) (calc.)    اطلاعات موجود نیست (71) pm
شعاع کووالانسی          97 pm
شعاع واندروالس          188 pm
ساختار الکترونی          Ne]3s2 3p6]
-e بازای هر سطح انرژی
2, 8, 8
درجه اکسیداسیون (اکسید)          0 (ناشناخته)
ساختار کریستالی          مکعبی face centered
خواص فیزیکی
حالت ماده
گاز (غیر مغناطیسی)
نقطه ذوب        83.8 K (-308.7 °F)
نقطه جوش      87.3 K (-302.4 °F)
حجم مولی        22.56 ש»10-6 ««متر مکعب بر مول
گرمای تبخیر    6.447 kJ/mol
گرمای هم‌جوشی          1.188 kJ/mol
فشار بخار        NA
سرعت صوت    319 m/s at 293.15 K
متفرقه
الکترونگاتیویته  اطلاعات موجود نیست (درجه پاولینگ)
ظرفیت گرمایی ویژه      520 J/«kg*K)
رسانائی الکتریکی        اطلاعات موجود نیست
رسانائی گرمایی 0.01772 W/«m*K)
1st پتانسیل یونیزاسیون  1520.6 kJ/mol
2nd پتانسیل یونیزاسیون 2665.8 kJ/mol
3rd پتانسیل یونیزاسیون 3931 kJ/mol
4th پتانسیل یونیزاسیون  5771 kJ/mol
5th پتانسیل یونیزاسیون  7238 kJ/mol
6th پتانسیل یونیزاسیون  8781 kJ/mol
7th پتانسیل یونیزاسیون  11995 kJ/mol
8th پتانسیل یونیزاسیون  13842 kJ/mol
پایدارترین ایزوتوپها
36Ar  0.336%        Ar با 18 نوترون پایدار است
38Ar  0.063%        Ar با 20 نوترون پایدار است
39Ar  {syn.} 269 y Beta-  0.565 39K
40Ar  99.6%          Ar با 22 نوترون پایدار است
42Ar  {syn}  32.9 y Beta-  0.600 42K